Produkty

Ponúkame portfólio zahŕňajúce viacero terapeutických oblastí, čím prispievame k zlepšeniu prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Doplnky výživy

Sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iné látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, jednotlivo alebo v kombinácii. Výživové doplnky sa umiestňujú na trh v dávkovanej forme, aby ich bolo možné brať v odmeraných malých jednotkových množstvách. Výživové doplnky sú vyrábané podľa zásad správnej výrobnej praxe uvedených v ôsmej hlave druhej časti potravinového kódex.

Lieky a výživové doplnky sa podstatne odlišujú svojimi charakteristickými vlastnosťami, najmä obsahom – koncentráciou zdravotne alebo medicínsky účinných látok, postupmi a podmienkami ich vývoja, výroby, kontroly, označovania a marketingu, ako aj dôvodmi a spôsobom použitia.

Tieto skutočnosti je nevyhnutné rešpektovať, keď sa rozhoduje o výbere, či odporúčaní lieku alebo výživového doplnku u konkrétneho pacienta a tiež pri tvorbe a realizácii štátnej liekovej politiky.

Doplnky výživy

Zoznam produktov